Taifile.Net - Files Search Engine
Download

de-cuong-danh-gia-trinh-do-nang-luc-ngoai-ngu-tuong-duong-cap-do-b1-cua-khung-chau-au.doc

Dung lượng: 44.00 KBTên tập tin (Filename): de-cuong-danh-gia-trinh-do-nang-luc-ngoai-ngu-tuong-duong-cap-do-b1-cua-khung-chau-au.doc
Kích thước (Size): 44.00 KB
Kiểu File (Type): doc
Đánh giá (Rating): 5
Số lượt tải về (Download): 0
Tìm thấy lần đầu (Found in): 2015-12-20 09:18:53
Tình trạng (Status): Hoạt động (Working). Kiểm tra lần cuối (Last check): +1209 ngày trước (+1209 days ago).

Tải về trực tiếp từ - Direct download from i.vietnamdoc.net


Bạn thấy công cụ này rất hữu ích? Xin vui lòng quyên góp để chúng tôi có thể duy trì và phát triển nó!
Host: vndoc.com
Mô tả (Description): Tải Đề cương đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu - Đề cương tiếng Anh khung châu Âu cấp độ B1

File tương tự (Related Downloads):
File NameSizeHost
de-cuong-danh-gia-trinh-do-nang-luc-ngoai-ngu-tuong-duong-cap-do-b1-cua-khung-ch...149.21 KB
quyet-dinh-729-qd-bgddt-nam-2015-ve-dang-de-thi-danh-gia-nang-luc-su-dung-tieng-...329.23 KB
quyet-dinh-1477-qd-bgddt-dinh-dang-de-thi-danh-gia-nang-luc-su-dung-tieng-anh-ba...332.69 KB
cau-truc-de-thi-danh-gia-nang-luc-mon-tieng-anh-nam-2016-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqgh...103.00 KB
dang-de-thi-tieng-anh-cap-do-b1-b2-theo-khung-tham-chieu-chau-au.pdf346.85 KB
quyet-dinh-2913-qd-bgddt-ve-chuong-trinh-boi-duong-can-bo-cham-thi-de-thi-danh-g...364.94 KB
quyet-dinh-2912-qd-bgddt-chuong-trinh-boi-duong-can-bo-ra-de-thi-danh-gia-nang-l...219.28 KB

Chia sẻ link này (Share this link):